Grupa Pracuj SA - Przedstawiamy Przyszłość Pracy na GPW,
Jak wykorzystać potencjał Tauronu do zwiększenia zysków biznesowych
Atal SA - Nowa Era Inwestycji na GPW - Przegląd i Analiza Firmy
Stalprodukt SA – Spółka z GPW, Warto Inwestować
Skąd pochodzi sukces PCC Rokita SA - Spółki z GPW w Polsce
Kruk SA - Spółka z GPW, która zmieniła oblicze polskiego rynku usług finansowych